Didáctica das Ciencias Experimentais

page1_img2

Didáctica das Ciencias Experimentais

O grupo de investigación da área de ciencias experimentais está formado por PDI da área de ciencias do departamento de Didácticas Aplicadas da USC e doutras universidades (UDC, UVigo, UAM), e investigadores/as en formación con bolsas FPU, FPI ou contratos con cargo a proxectos.

Nace inicialmente como un grupo de investigación centrando na análise do discurso, razoamento e argumentación (RODA) na aula de ciencias no ano 1994, que se amplía incorporando a análise doutras prácticas científicas.

As investigacións do grupo sitúanse no marco da aprendizaxe de ciencias mediante prácticas científicas (indagación, modelización e argumentación). Nesta liña, realizáronse no grupo numerosas investigacións vencelladas a diversos proxectos nacionais e internacionais (S-TEAM, Mind the gap, kidsINNscience). Estes proxectos permitiron ampliar o coñecemento sobre o desempeño de prácticas científicas polo alumnado de distintos niveis e deseñar materiais didácticos para a incorporación destas prácticas na aula de ciencias.

Na actualidade, o grupo continúa ampliando as investigacións sobre prácticas científicas, incorporando á análise a compoñente da reflexión explícita sobre as prácticas en distintos contextos de aprendizaxe de temas científicos e socio-científicos. Ademais, avánzase no estudo da transferencia efectiva de prácticas científicas polo profesorado e na identificación e aplicación de criterios para deseñar materiais e recursos que logren promover estas.

Das investigacións realizadas dentro do grupo derivan numerosas publicacións internacionais e nacionais de impacto, que poden ser consultadas nos currículos vitaes da web RODA.

Grupo

page1_img2

Ageitos Prego, Noa
noa.ageitos@usc.es

+

page1_img2

Álvarez Pérez, Victor Manuel
victorm.alvarez@usc.es

page1_img2

Aznar Cuadrado, Virginia
virginia.aznar@usc.es
CV

+

page1_img2

Blanco Anaya, Paloma
paloma.blanco@usc.es
CV

+

page1_img2

Brocos Mosquera, Pablo
pablo.brocos@usc.es
CV

+

page1_img2

Cid Manzano, Ramón
ramon.cid@usc.es
CV

+

page1_img2

Crujeiras Pérez, Beatriz
beatriz.crujeiras@usc.es
CV

+

page1_img2

Domínguez Castiñeiras, José Manuel
josemanuel.dominguez@usc.es
CV

+

page1_img2

Fernández Monteira, Sabela
sabela.fernandez.monteira@usc.es
CV

+

page1_img2

Gallástegui Otero, Juan Ramón
juanramon.gallastegui@usc.es
CV

+

page1_img2

García-Rodeja Gayoso, Isabel
isabel.garcia-rodeja@usc.es
CV

+

page1_img2

Gómez Prado, Borja
borja.gomez.prado@usc.es
CV

+

page1_img2

Jiménez Aleixandre, María Pilar
marilarj.aleixandre@usc.es
CV

+

page1_img2

Mosquera Bargiela, Inés
ines.mosquera@usc.es

+

page1_img2

Puig Mauriz, Blanca
blanca.puig@usc.es
CV

+

page1_img2

Sesto Varela, Vanessa
vanessa.sesto@usc.es
CV

+

page1_img2

Varela Camiño, María Peregrina